העיר העתיקה באר שבע - בית

____________________________________________________________


____________________________________________________________________________

הארכת מועד נוסף בהגשת מלגות למגורים ____________________________________________________________________________