העיר העתיקה באר שבע - בית____________________________________________________________________________

הארכת מועד נוסף בהגשת מלגות למגורים ____________________________________________________________________________